Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Anna Gregorowicz z klasy 1emo, kształcąca się w zwodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znalazła się w gronie nagrodzonych w III Powiatowym Konkursie „Mam prawo do…”.

20 listopada 2021 r. – w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej ogłosiły wyniki konkursu. Prace oceniało jury w składzie:

Aneta Resztak-Fedurek – artysta malarz,

Paulina Kondraciuk – fotograf,

Magdalena Pastuszak-Puchalska – bibliotekarz.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprojektować okładkę książki pt. „Mam prawo do… Przewodnik po prawach dziecka”. 

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Krzysztofa Niewiadomskiego – Starosty Łęczyńskiego oraz przy wsparciu finansowym Powiatu Łęczyńskiego.

 Gratulujemy!  

Wyniki Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej