Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

12 kwietnia 2024 r. szóstka uczniów ZSG w Łęcznej wzięła udział w szkolnym etapie XII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwała nauczycielka matematyki Angelika Biesiada.

Ogólnopolski Konkurs Logiczny jeden z najtrudniejszych konkursów, dlatego brawa należą się wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i przystąpili do konkursu organizowanego przez wydział filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznego myślenia u młodzieży. Warto zacząć trenować logiczne myślenie jak najwcześniej, aby lepiej radzić sobie z nauką, nie tylko przedmiotów ścisłych, ale także humanistycznych czy przyrodniczych, radzić sobie z wpływem emocji, które nieraz utrudniają lub uniemożliwiają podejmowanie życiowych decyzji. Korzyści płynących z logicznego myślenia jest bardzo wiele. Trenujmy więc nie tylko z racji konkursu!

Rozgrywki finałowe odbędą się 13 czerwca w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.