Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Hura! Wakacje!

Uczniowie ze średnią 4,75 i powyżej otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem

Nadszedł wreszcie wyczekiwany dzień obwieszczający zakończenie roku szkolnego, a z nim nagrody za cały rok wytężonej pracy: świadectwa z czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody rzeczowe!

Ten rok szkolny bogaty był w wydarzenia, uczniowie trzykrotnie wyjeżdżali do Włoch i do Grecji na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus + (łącznie 80 uczniów). Dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., spółce wspierającej zrównoważony rozwój Lubelszczyzny, doposażona została pracownia odnawialnych źródeł energii.

Uczniowie brali udział w wielu olimpiadach i konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, a także ogólnopolskim. Uczestniczyli w akcji Góra grosza, Honorowego Krwiodawstwa, wspierali Stowarzyszenie MILEJ(ów) DLA ZWIERZĄT. Aktywnie włączyli się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy: organizowali pomoc rzeczową, przygotowali kolację dla rodzin, a nauczyciele w-f zorganizowali dla dzieci cykliczne zajęcia sportowe. Włączyli się także w Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek.

Dyrektor ZSG, Maria Jarmuł-Snopek zwracając się do młodzieży stwierdziła, że każdy z nich jest niepowtarzalnym, wartościowym i wyjątkowym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach. Życzyła im, by zawsze mieli wiarę w siebie i siłę, by osiągać zamierzone cele.

Na zakończenie prowadzący uroczystość: Daniel Spodar i Julia Budka ogłosili nową uchwałę, zakazującą uczniom przychodzenia do szkoły! Uchwała obowiązuje od dnia następnego do końca sierpnia 🙂

Przy okazji uroczystości zorganizowana została wystawa fotograficzna z ostatniego wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe do Włoch.

Nagrodzeni uczniowie

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem:
Klasa 1emo
Anna Gregorowicz (śr. 5,00),
Klasa 2em
Paulina Dziadko (5,33), Zuzanna Gregorowicz (5,14), Mateusz Szymański  (5,0) Piotr Olejnik (4,75).
Klasa 3gm
Damian Spodar (5,08).
Klasa 3e
Marcel Sobiesiak (5,06), Kamil Kuriata (5,00), Łukasz Ciężkowski (5,00), Michał Gryniewicz (4,94), Szymon Bernecki (4,80).
Klasa 3ep
Paweł Orzechowski (5,05), Julia Budka (4,89), Michał Kowalski (4,80).

Uczniowie wyróżnieni za dobre wyniki w nauce
Klasa 1emo
Mateusz Tiołko (4,72), Kacper Barczak (4,61), Piotr Budka (4,44), Szymon Wasilewski (4,17), Miłosz Chyła (4,11), Dominik Skrajnowski (4,05).
Klasa 3gm
Kacper Konowałek (4,40), Filip Amrożewski (4,00).
Klasa 3e
Radosław Florek (4,56) Mateusz Roczon (4,38), Maciej Hanc (4,19), Jakub Chyrchel (4,00).
Klasa 3ep
Bartłomiej Pachulec (4,30), Norbert Bzowski (4,05), Adrian Borowiec (4,00), Dawid Nadolski (4,00).
Klasa 3mg
Sebastian Paszkowski (4,11), Kamil Matuszak (4,00)

Laureaci Konkursu Fotograficznego „Każde zdjęcie ma swoją historię, a niektóre historie mają swoje zdjęcia”:
I miejsce – Paulina Dziadko – 2em,
II miejsce – Paweł Orzechowski – 3ep,
III miejsce – Piotr Skoniecki – 3ep.

Zdobywczyni III miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Edukacja włączająca i ja”:
Anna Gregorowicz – kl. 1emo

Najlepsi czytelnicy:
Zuzanna Gregorowicz – kl. 2em,
Filip Amrożewski – kl. 3gm.

Uczniowie aktywnie działający na rzecz szkoły:
Wiktor Pastusiak – kl. 2em
Hubert Rudziński – kl. 2em

Uczniowie reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym:
Piotr Olejnik – kl. 2em
Kornel Szubartowski – kl. 2em
Szymon Szkuat – kl. 2em

Wszystkim gratulujemy!

Galeria