Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W środę 18 kwietnia 2023 r. młodzież ZSG uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym o zadaniach Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. o korzyściach płynących z wstąpienia do WOT.

Spotkanie poprowadził ppor. Andrzej Dyczewski z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” z 24 batalionu lekkiej piechoty w Chełmie wraz z żołnierzami WOT-u, którzy zaprezentowali czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak informowali terytorialsi szkolenie z medycyny cywilnej jest w planie pierwszego szkolenia WOT.

Jak informował ppor. Andrzej Dyczewski, Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Stanowią one komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, z pasją opowiadał o misji, którą sam podejmuje. Przedstawił zasady rekrutacji, organizacji i działania formacji WOT. Osoby zainteresowane mogły porozmawiać z nim po spotkaniu.

Szkolenie wakacyjne dla zainteresowanych formacją: 15 – 30 maja oraz  30 czerwca – 15 lipca.

Rekrutacja

Dzień Otwarty Lubelskiego BOT już w piątek w godz. 8.00-12.00 – jednostka przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.