Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Wespół z LW Bogdanka promowaliśmy ZSG w Łęcznej na Targach Edukacyjnych w Lublinie.

Pierwszego dnia młodzież zachęcała do nauki w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z kierownikiem praktyk zawodowych Piotrem Gałatem, drugiego dnia z nauczycielem przedmiotów zawodowych Krzysztofem Szymankiem.

Przypominamy, że w ZSG można kształcić się w następujących zawodach:

Technikum Górnicze i Politechniczne

Technik mechanik
Technik elektryk
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik górnictwa podziemnego
Technik ochrony środowiska
Technik spawalnictwa – NOWOŚĆ

Branżowa Szkoła I Stopnia

Górnik eksploatacji podziemnej
Elektryk
Ślusarz

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Technik mechanik
Technik elektryk
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik górnictwa podziemnego
Technik spawalnictwa
Elektryk
Ślusarz