Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

25 listopada w warsztatach Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej młodzież z klas czwartych stanęła do walki o puchar prezesa RG „Bogdanka” Sp. z o.o. Młodych, zdolnych i odważnych powitał prezes Marcin Kuryło, życząc jak najlepszych wyników.

Konkurencje podczas I Olimpiady Górniczej o Puchar Prezesa RG Bogdanka Sp. z o.o. trwały pięć godzin i oceniała je Komisja Olimpiady złożona z przedstawicieli RG „Bogdanka” Sp. z o.o.: Anna Kowalczyk Główny specjalista ds. kadr, Mariusz Szyszka Nadsztygar Górniczy, Łukasz Świderski Starszy Inspektor ds. BHP oraz Kamil Dobosz Starszy Inspektor ds. BHP.

Do konkurencji przystąpiły dwie czteroosobowe drużyny uczniów z klas czwartych. Drużyna „Chojeś team” w składzie: Paweł Bawolski, Mateusz Chojecki, Mateusz  Szkutnik, Dariusz Tkacz. Opiekun –  kierownik praktycznej nauki zawodu Grzegorz Mazur. Drużyna „K3 dzior” w składzie: Michał Dobrzyński, Hubert Głos, Kacper Lewandowski, Dominik Proniuk. Opiekunem drużyny był Andrzej Pytka, nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Olimpiada składała się z dwunastu konkurencji, podzielonych na blok  teoretyczny i praktyczny. W każdym z bloków oprócz wiedzy istotny był czas rozwiązania zadań.

Część teoretyczna obejmowała quiz dotyczący wiedzy z zakresu technicznej eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych, bezpiecznej i higienicznej pracy, zagrożeń występujących w górnictwie oraz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz konkurencję opartą na zasadach zbliżonych do gry planszowej Taboo.

W części praktycznej uczniowie m.in.: przygotowywali się do pracy pod ziemią – ubierając się w kompletny strój roboczy, wymieniali podkład torowy, wymieniali łuk ociosowy z kształtownika V36, Wymieniali stojak cierny typu Valent, udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej.

25 listopada w Olimpiadzie wzięli udział uczniowie ZSG w Łęcznej, natomiast 26 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Nagrodą dla zwycięzcy – Szkoły, której drużyna zajęła I miejsce jest Karta Podarunkowa do zrealizowania w jednej z sieci handlowych oraz nagrody rzeczowe dla uczniów z drużyn, które zajęły I, II oraz III miejsce w ogólnej klasyfikacji Olimpiady.

Celem Olimpiady Górniczej jest: rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką górnictwa,  podnoszenie poziomu nauczania oraz stwarzanie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy górniczej, wyłanianie najbardziej utalentowanej młodzieży, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, zasad fair play oraz pracy w zespole.

Naszym drużynom życzymy wygranej!