Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

W ZSG głośno czytaliśmy dzieła pisarza z Ludwina

W środę 29 września 2020 r. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej włączył się w Ogólnopolską Akcję Głośnego Czytania. Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja ZSG czytali dzieła Andrzeja Łuczeńczyka, pisarza z Ludwina. Spotkanie poprowadził poeta Rafał Kasprzyk.

Niespodzianką dla uczestników było włączenie się w akcję Pawła Orła, red. Państwowego Instytutu Wydawniczego, który napisał krótkie wprowadzenia do trzech z pięciu czytanych utworów pisarza: Więzienie, Oczarowanie, Pociągi powrotne. Dzięki red. Orłowi dwa lata temu ukazały się Dzieła zebrane Andrzeja Łuczeńczyka. Ich promocja odbyła się wówczas w Ludwinie.

Życiorys pisarza przybliżył uczestnikom akcji  – uczniom klasy 1e i 2eg, Rafał Kasprzyk. Poeta od czasu wydania przez PIW „Dzieł zebranych”, zaangażowany jest w promocję prozy Łuczeńczyka prowadząc literackie „Spotkania u Łuczeńczyka”. Niedawno wraz z córką pisarza Pauliną Łuczeńczyk i Pawłem Orłem rozpoczął prowadzenie fanpage’a Spotkania u Łuczeńczyka.

Eliza Szymańska, nauczycielka j. polskiego, mieszkanka Ludwina-Kolonii, odczytała mowa Henryka Berezy wygłoszoną w dniu pogrzebu pisarza. Opowiadanie „Więzienie” przeczytał Damian Spodar z kl. 2m, fragment opowiadania „Ciemna woda”, który otwiera „Dzieła zebrane” przeczytał Henryk Harmasz, mieszkaniec Ludwina, nauczyciel przedmiotów zawodowych górniczych, znajomy pisarza. Fragment powieści „Gwiezdny książę” przeczytał Rafał Kasprzyk, fragment opowiadania „Oczarowanie” czytał dyrektor Arkadiusz Marucha, a opowiadanie „Pociągi powrotne” przeczytała Julia Budka z kl. 2ep.

Na zakończenie spotkania Henryk Harmasz opowiedział o swojej znajomości z pisarzem. Na spotkanie przyniósł też dwie swoje książki, które wraz z dedykacją otrzymał od Andrzeja Łuczeńczyka.

Akcję czytelniczą w ZSG przygotowała Marzena Olędzka, nauczyciel bibliotekarz.

Dziękujemy Panu Rafałowi Kasprzykowi za udział w naszej akcji oraz poprowadzenie jej. Wielkie podziękowania dla Pana red. Pawła Orła za nadanie większej rangi naszemu wydarzeniu czytelniczemu.

Galeria

81. rocznica bitwy o most lubelski w Łęcznej

20 września przy ul. Bogdanowicza odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów walki o most lubelski w Łęcznej. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zaciągnęli honorową wartę przy kamieniu – pomniku, na którym wyryte zostały nazwiska bohaterów.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jerzy Małek – sekretarz Miasta oraz Michał Pelczarski – wicestarosta. Następnie ks. Zdzisław Burza zmówił modlitwę za zmarłych obrońców Ojczyzny.

Apel Poległych odczytał prowadzący uroczystość Tomasz Gładosz. Następnie przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty bohaterów.

Z racji pandemii obchody miały kameralny charakter. Brakowało dzieci z pobliskiego przedszkola, które co roku przygotowywały patriotyczny program.

Przypomnijmy, że bitwa o most lubelski rozegrała się nad Wieprzem 20 września 1939 r. Była jedną z bitew kampanii wrześniowej, która pokazała nie tylko ducha bojowego polskich żołnierzy, ale też determinację mieszkańców Łęcznej. Wsparli oni 100. osobowy oddział polskiego wojska, z którym wspólnie stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim najeźdźcą.

Zdjęcia

E-Salon Maturzystów 2020

18 września uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Salonie Maturzystów. Po raz pierwszy w jego historii spotkania z ekspertami i przedstawicielami uczelni odbywały się online.

Młodzież zgromadzona w klasach obejrzała prezentację Lecha Gawryłowa, dyrektora OKE w Krakowie pt. Co o maturze każdy zdający wiedzieć powinien? Tajniki matury z języka polskiego przybliżyła im Teresa Bulska-Leśniak – ekspert OKE w Krakowie. Maturę z matematyki omówił Piotr Ludwikowski – ekspert OKE w Krakowie. Na zakończenie Barbara Pilch-Kasprzyk mówiła o maturze z języka angielskiego.

Każdy z uczniów mógł również zajrzeć na wirtualne stoiska uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Coventry University Wrocław, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechnika Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się e-bookiem: