Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w kościele św. Barbary w Łęcznej inscenizacją patriotyczną, przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

O godz. 11.30 sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny, w której wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i miasta, zakładów pracy i szkół. ZSG w Łęcznej reprezentowała dyrekcja wraz z pocztem sztandarowym.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste przejście na Plac Powstań Narodowych. Tam okolicznościowe przemówienia wygłosili Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski i Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski. Modlitwę za bohaterów, którzy oddali życie o wolną Ojczyznę zmówił proboszcz parafii św. Barbary w Łęcznej ks. Andrzej Lupa. Następnie zabrzmiał Apel Poległych, po którym delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Po zakończeniu uroczystości można było skorzystać z przygotowanego przez organizatorów poczęstunku wojskową grochówką.

Narodowe Święto Niepodległości

– Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć. One mówią – recytowała młodzież podczas akademii zorganizowanej z racji obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Patriotyczno – refleksyjny klimat spotkania budowały przygaszone światła, jesienne liście, brzozowy krzyż z nieznaną mogiłą, narodowe barwy i płonące ognisko, wokół którego zgromadziła się młodzież, by przypomnieć dawne dzieje.

Na początku z półmroku wyłoniła się czarna postać, która zasiadła przy stole i w blasku świec odczytała List do Polski: Bardzo jesteś zaborcza, Ojczyzno moja umiłowana. Mój dziad zginął w powstaniu styczniowym, ojca zesłali na Sybir i już stamtąd nie wrócił… Wszyscy oni bez wahania oddali życie za Twoją wolność. I oto jesteś wolna. Na ulicach Lublina wielka radość, ale nie tylko tutaj. W ubiegłym tygodniu byliśmy z bratem i matką moją u wujostwa w Łęcznej, posłaniec bowiem przyniósł nam niepokojącą wiadomość, że wuj Stanisław wiekowy już człowiek, podupadł na zdrowiu. Wyruszyliśmy przed południem, a że drogi były zasypane śniegiem dotarliśmy dopiero późnym wieczorem. Wuj rzeczywiście był bardzo chory, ale na nasz widok ożywił się i ucieszył, siadł nawet przy kominku otulony kocem i zaczął snuć opowieść o tym, jak to do Łęcznej dotarła wiadomość o odzyskaniu wolności…

Patriotyczne stroje, gawęda, wiersze zapadające w serce oraz refleksyjne pieśni, m.in.: Pąki białych róż, Szara piechota, O mój rozmarynie rozwijaj się czy Smutno mi Boże, budowały klimat nastrojowego spotkania. Pamięć o tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny jest naszą powinnością. Pomimo, że „Nie ma ich wśród nas, ale ich sen o niepodległości stał się jawą. Ofiara z krwi wielu przyniosła upragnioną wolność”.

„Dziś pochylamy się nad tymi, którzy „żywią i bronią” – mówił prowadzący. – Oddajemy hołd i uroczyście wzywamy na Apel Poległych”. Przy wtórze werbli odczytane zostały wezwania i odezwa: „Chwała bohaterom, cześć Ich pamięci!”

Gośćmi szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości byli: Wioletta Wachewicz Sekretarz Powiatu oraz Dorota Makara Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Uroczystość przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycielki historii Martyny Kawalec i nauczyciela przedmiotów zawodowych Benedykta Porębskiego, przy wsparciu nauczycielki plastyki Katarzyny Wójtowicz i szkolnej psycholog Marzeny Szypulskiej.

Przypominamy jednocześnie, że w piątek, 11 listopada, będziemy świętować 104. rocznice odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu na obchody tej rocznicy, które rozpoczniemy o godzinie 11:30 mszą świętą w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej. Druga część uroczystości odbędzie się na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej.

„Szkoła do hymnu”

Szkoła otrzymała dyplom – podziękowanie za wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji Szkoła do hymnu. Cały hymn zaśpiewany został podczas szkolnej uroczystości poświęconej obchodom Narodowego Święta Niepodległości. Podziękowanie otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki od Pana Przemysława Czarnka.

Warto startować w EUROELEKTRZE!

9 listopada 2022 r. w pracowni informatycznej odbył się I etap 25 Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA. Eliminacje przeprowadzone zostały w formule online, naszej szkole do Olimpiady przystąpiło 7 uczniów.

Od uczestników wymagany jest poziom wiedzy wymagany do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie w ciągu 120 minut musieli odpowiedzieć na 20 pytań.

Celem Olimpiady organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest: podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i energetyka, upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, współzawodnictwo uczniów z różnych szkół, a także nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Olimpiada jest organizowana od 1998 r. w formule trójstopniowej: I stopień – eliminacje szkolne, II etap – eliminacje okręgowe, III stopień –zawody centralne (finał Olimpiady).

Warto startować w olimpiadzie, ponieważ laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektryka, technika elektryka oraz technika energetyka, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby zakwalifikowali się do kolejnego, okręgowego etapu olimpiady.