Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Nowa opiekunka SU już wybrana!

W czwartek odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzili je uczniowie działający w ubiegłorocznym samorządzie.

W głosowaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas ZSG, na otrzymanej karcie do głosowanie zaznaczali nazwisko wybranej osoby, która ich zdaniem powinna w tym roku animować inicjatywy uczniów. Głosy zostały wrzucone do specjalnej urny, a następnie komisyjnie zliczone.

W wyniku wyborów opiekunką Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 została nauczycielka języka polskiego Julia Kupa.

Przypominamy, że opiekun Samorządu Uczniowskiego jest m.in. orędownikiem praw uczniów w szkole. Pełni rolę animatora i koordynatora działań uczniowskich, prowadzonych z oddolnej inicjatywy. Jest źródłem inspiracji i dobrych rad, ponadto pełni funkcję łącznika między uczniami a dyrekcją szkoły czy Radą Pedagogiczną.

Przed nami kolejne wybory, tym razem do władz  tegorocznego Samorządu Uczniowskiego.

Lubelski Salon Maturzystów 2022

20 września 2022 r. uczniowie z klasy 4gm i 4e wzięli udział w Salonie Maturzystów Perspektywy 2022 odbywającym się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Uczniowie mieli okazję spotkać się z ekspertami okręgowej komisji egzaminacyjnej. Głównym tematem tegorocznych spotkań były zmiany w maturze, do której w maju 2023 przystąpią absolwenci liceów. Nie zapomniano oczywiście o uczniach techników, którzy zdawać będą egzamin w starej formule, oparty  na dotychczasowej podstawie programowej.

Salon Maturzystów to także okazja do poznania oferty edukacyjnej wielu uczelni, w tym również nowych kierunków, które zostały przygotowane na rok akademicki 2023/24.

Salon Maturzystów to cykliczne wydarzenie organizowane od 16 lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w największych ośrodkach akademickich w całej Polsce. Od kilku lat lubelskim partnerem Fundacji jest KUL. Po pandemicznej przerwie wydarzenie powróciło do formuły stacjonarnej.

Materiały reklamowe poszczególnych uczelni znajdują się w bibliotece szkolnej. Zapraszamy maturzystów.

83. Rocznica Bitwy o Most Lubelski w Łęcznej

– 20 września 1939 r. o godz. 11.00 rozpoczęła się akcja obrony mostu lubelskiego nad Wieprzem w Łęcznej. Tego dnia i o tej godzinie spotykamy się, by uczcić tych, którzy stanęli do walki z okupantem – mówił Leszek Włodarski, Burmistrz Łęcznej w czasie uroczystości upamiętniającej to wydarzenie.

Na zaproszenie Burmistrza w obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, jak co roku, zaciągnęli wartę honorową przy pomniku upamiętniającym bohaterów walki o most.

Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3, które przygotowały z tej okazji program patriotyczny. Burmistrz przedstawił krótki rys historyczny tragicznych wydarzeń września 1939 roku. – Dzisiaj spotkaliśmy się, by uczcić pamięć tych bohaterów i tego wydarzenia, które przyniosło ogromną chlubę i sławę mieszkańcom Łęcznej – mówił. – 20 września 1939 r. oddział 100. żołnierzy armii polskiej wraz z cywilami, mieszkańcami Łęcznej bronił mostu lubelskiego. Łęczna przez kilka dni była dumna z tych wydarzeń, zginęło wówczas 11 Niemców, wielu było rannych, a ponad 60 trafiło do niewoli. Niestety zginęli wtedy również polscy żołnierze: ppł. Eugeniusz Zabłocki, kpt. Stefan Żabicki i trzech szeregowców. Mieszkańcy Łęcznej, którzy pomogli oddziałom wojska polskiego odnieśli sukces, obronili most. Okupant brutalnie rozprawił się później z uczestnikami walk. Specjalny niemiecki sąd wydał rozkaz rozstrzelania pięciu żołnierzy wojska polskiego, wielu trafiło do więzienia na Zamku Lubelskim, gdzie zginęli ciepiąc kaźnie, a jeszcze większa grupa osób została zesłana do obozów koncentracyjnych – objaśniał Burmistrz. – Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 83 lat został odsłonięty pomnik z tablicą pamiątkową, na której widnieją nazwiska osób, które brały udział w tym wydarzeniu. W 2009 r. Rada Miejska podjęła uchwałę, aby nadać imię temu rondu, przy którym się znajdujemy. To rondo nosi imię Łęczyńskich bohaterów września. Obecność młodego pokolenia jest dowodem  na to, że ta pamięć będzie kultywowana.

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą poprowadził ks. Paweł Grzebalski z parafii św. Barbary w Łęcznej. Następnie Tomasz Gładosz, przy wtórze werbli, odczytał Apel Poległych.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki  oraz zapaliły znicze przed pomnikiem ku czci bohaterów walczących o most lubelski w Łęcznej.

Opieka medyczna dla uczniów ZSG

O G Ł O S Z E N I E

     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med. s.c. Gabinet Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej              w budynku przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej w roku szkolnym 2022/2023 obejmuje opieką medyczną  uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

     Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piel – Med. s.c. świadczy usługi medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 12.04.2019 r.  o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (wykaz świadczeń gwarantowanych dostępny na tablicy ogłoszeń).

Gabinet czynny:

                                                                  Poniedziałek                8.00 – 14.00

                                                                  Wtorek                        8.00 – 14.00

                                                                  Środa                            8.00 – 14.00

                                                                  Czwartek                     8.00 – 14.00

                                                                  Piątek                           8.00 – 12.30

Wymagana dostępność personelu zgodna z warunkami umowy zawartej ze Świadczeniodawcą, wg norm dotyczących zalecanej liczby uczniów na jedną pielęgniarkę. Wszystkie świadczenia są bezpłatne, finansowane przez NFZ. W szkolnym Gabinecie Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej nie ma leczenia zachowawczego, podawane są leki regulowane prawnie. W bieżącym roku szkolnym nadal obowiązują procedury zapobiegania i zwalczania zakażeń COVID 19 / do wglądu w gabinecie/

UWAGA –  osoby pełnoletnie oraz rodzice/opiekunowie uczniów nieletnich, którzy nie wyrażają zgody na objęcie opieką medyczną w roku szkolnym 2022/2023 proszeni są o zgłoszenie się do gabinetu w celu podpisania stosownego oświadczenia.

Numer telefonu do kontaktu z pielęgniarką szkolną:                503-441-928