Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

81. rocznica bitwy o most lubelski w Łęcznej

20 września przy ul. Bogdanowicza odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów walki o most lubelski w Łęcznej. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zaciągnęli honorową wartę przy kamieniu – pomniku, na którym wyryte zostały nazwiska bohaterów.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jerzy Małek – sekretarz Miasta oraz Michał Pelczarski – wicestarosta. Następnie ks. Zdzisław Burza zmówił modlitwę za zmarłych obrońców Ojczyzny.

Apel Poległych odczytał prowadzący uroczystość Tomasz Gładosz. Następnie przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty bohaterów.

Z racji pandemii obchody miały kameralny charakter. Brakowało dzieci z pobliskiego przedszkola, które co roku przygotowywały patriotyczny program.

Przypomnijmy, że bitwa o most lubelski rozegrała się nad Wieprzem 20 września 1939 r. Była jedną z bitew kampanii wrześniowej, która pokazała nie tylko ducha bojowego polskich żołnierzy, ale też determinację mieszkańców Łęcznej. Wsparli oni 100. osobowy oddział polskiego wojska, z którym wspólnie stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim najeźdźcą.

Zdjęcia

E-Salon Maturzystów 2020

18 września uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Salonie Maturzystów. Po raz pierwszy w jego historii spotkania z ekspertami i przedstawicielami uczelni odbywały się online.

Młodzież zgromadzona w klasach obejrzała prezentację Lecha Gawryłowa, dyrektora OKE w Krakowie pt. Co o maturze każdy zdający wiedzieć powinien? Tajniki matury z języka polskiego przybliżyła im Teresa Bulska-Leśniak – ekspert OKE w Krakowie. Maturę z matematyki omówił Piotr Ludwikowski – ekspert OKE w Krakowie. Na zakończenie Barbara Pilch-Kasprzyk mówiła o maturze z języka angielskiego.

Każdy z uczniów mógł również zajrzeć na wirtualne stoiska uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Coventry University Wrocław, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechnika Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Zachęcamy maturzystów do zapoznania się e-bookiem:

Rondo Lubelskiego Lipca

W niedzielę 13 września 2020 r. delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystości nadania rondu – położonemu przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Krasnystawską – imienia: Rondo Lubelskiego Lipca 1980.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w kościele św. Marii Magdaleny, następnie uczestnicy przeszli w okolice ronda, gdzie Krzysztof Matczuk, przew. Rady Miasta odczytał uchwałę Rady Miasta nadającą rondu imię. Następnie ks. prob. Janusz Rzeźnik poświęcił rondo, a przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego: Wicestarosta Michał Pelczarski i Arkadiusz Biegaj, przew. Rady Powiatu złożyli kwiaty pod tablicą informacyjną.

W poczcie sztandarowym ZSG reprezentowali: Bawolski Paweł, Dominik Proniuk oraz Kacper Lewandowski, uczniowie kl. 3a.