Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Powiatowy Kongres Samorządów Uczniowskich

28 listopada 2023 r . w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej odbędzie się I Powiatowy Kongres Samorządów Uczniowskich, na który zaproszeni zostali przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

Celem kongresu jest kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, dzielenie się dobrymi praktykami. Spotkanie młodzieży będzie okazją do wymiany własnych doświadczeń, wypracowania przestrzeni do dialogu, integracji i rozwoju.

Przedstawiciele samorządów uczestniczyć będą również w warsztatach, podczas których zastanawiać się będą m.in. nad pytaniami: Jak poprzez głos uczniów można zmienić życie szkoły? Co młodych napędza do działania? Jakie są etapy partycypacji w życiu szkoły?

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz powiatowych.

Uczeń ZSG w Łęcznej wśród elity młodzieży województwa lubelskiego

Gratuluję Wam bardzo serdecznie, jesteście elitą młodzieży. Moja radość jest tym większa, że kiedy pracowałem w Ministerstwie Edukacji te stypendia startowały. Gratuluję rodzicom za wsparcie z Państwa strony. Odpowiednia atmosfera sprzyjająca chęci uczenia się sprawiła, że zostaliście laureatami stypendiów  – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystości wręczenia stypendystów Ministra Edukacji i Nauki, które odbyło się 16 listopada 2023 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w niej udział: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, stypendyści, opiekunowie oraz zaproszeni goście.

W gronie wyróżnionych znalazł się Paweł Orzechowski, uczeń klasy 5ep Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Paweł kształci się w zawodzie technik elektryk. Na zakończenie klasy czwartej uzyskał najwyższą średnią w szkole 5,62.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać TUTAJ

Powiatowe obchody Dnia Niepodległości

Powiatowe obchody Dnia Niepodległości rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny sprawowana w kościele św. Barbary w Łęcznej. Przed Mszą można było wysłuchać spektaklu patriotycznego przygotowanego przez uczniów ZS im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej i MOW w Podgłębokiem.

Po Mszy św. uczestnicy przeszli w pochodzie na Plac Powstań Narodowych, gdzie wysłuchali okolicznościowych przemówień. Odczytany został Apel Poległych, po której kapłan poprowadził modlitwę w intencji tych którzy oddali życia za wolną Polskę.

Następnie delegacje złożyły kwiaty na płycie pomnika poświęconego bohaterom.

Po uroczystości uczestnicy wysłuchali wiązanki pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., a po niej mogli poczęstować się wojskową grochówką.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reprezentowali: dyr. Maria Jarmuł-Snopek i Adam Matej oraz poczet sztandarowy.