Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

EDU-ELEKTRA – etap szkolny

W piątek 4 listopada uczniowie ZSG w Łęcznej przystąpili do Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Organizatorem olimpiady o zasięgu ogólnopolskim jest Fundacja Edukacyjna EDU-ELEKTRA.

12 uczniów kształcących się w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik elektryk postanowiło sprawdzić swoją wiedzę w  tym zakresie przedmiotów elektrycznych i energetyki.

Uczestnicy olimpiady w ciągu 1,5 godz. mieli rozwiązać 20 zadań np.: Obliczyć jaką prędkością obrotową należy napędzać wirnik silnika indukcyjnego pierścieniowego o liczbie biegunów równiej 10, aby częstotliwość napięcia na pierścieniach wirnika f2 była o 20% większa od częstotliwości napięcia zasilania f1 = 50 Hz. Założyć kierunek wirowania wirnika zgodny z kierunkiem wirowania pola magnetycznego stojana.

Do drugiego etapu może zostać zakwalifikowanych czterystu uczniów z całej Polski, a w finale będzie współzawodniczyć już tylko czterdziestu najlepszych olimpijczyków.

Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 9 marca 2023 r.

Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 14 kwietnia 2023 r.

Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określają Senaty uczelni. Konkurs Eduelektra jest certyfikowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które jest jego głównym patronem. 

Każdy Wasz grosz jest na wagę złota!

Nasza szkoła co roku uczestniczy w Akcji Góra Grosza, również w tym roku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego odwiedzili wszystkie klasy – bo każdy Wasz grosz jest na wagę złota!

Rozpoczynamy XXIII Edycja Akcji Góra Grosza!

Akcję od wielu lat prowadzi Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. Głównym obszarem wsparcia jest:

a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej

b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej

c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej

d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia

f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Wrzucając monetę do puszki realnie wspieramy tę pomoc. Dzięki akcji Góra Grosza dotychczas zorganizowano:

• Programy stypendialne dla ponad 100 dzieci.

• Akcję Ubrania od serca, która obdarowała ponad 1500 dzieci voucherami do sklepu odzieżowego.

• Wsparcie psychologiczne, warsztaty, konsultacje i terapie dla dzieci i opiekunów. Pomocy udzielono ponad 1000 dzieci.

• Całodobową, specjalistyczną opiekę dla ponad 100 dzieci w Domach dla Dzieci w Mrągowie, Przemyślu, Wrocławiu i Krakowie.

Każdy Wasz grosz jest na wagę złota!

Następna zbiórka odbędzie się w poniedziałek, przygotujmy kolejną porcję „złotych” monet.

Film „Johnny” czyli życie na pełnej petardzie

W piątek 28 października ponad 40 uczniów ZSG obejrzało w kinie Felicity film „Johnny”. Wyjazd zorganizowała nauczycielka historii p. Martyna Kawalec.

Film wszedł na ekrany we wrześniu, ale jeszcze można go oglądać. Zachęcamy, bo to bardzo dobre kino, tym bardziej że oparte na faktach. Tytułowy „Johnny” to charyzmatyczny kapłan (śp. ks. Jan Kaczkowski). Plan pierwszy filmu to historia przyjaźni księdza z byłym więźniem Patrykiem Galewskim. Poznają się, gdy ten pierwszy, za sprawą decyzji sądu, zgłasza się do podjęcia prac społecznych w prowadzonym przez księdza hospicjum. Wydaje się, że dzieli ich wszystko, a jednak…

Ten film pozostaje w pamięci, a także przesłanie księdza: „Zamiast ciągle na coś czekać – zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później niż Ci się wydaje”.