Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Procedury ochrony uczniów i pracowników Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przed Covid-19

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły przed zakażeniem się Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wolność, Naród, Ojczyzna

Wolność, Naród, Ojczyzna

Szkolne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 11 w auli im. Jana Samsonowicza. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy 1d pod kierunkiem Teresy Zgolińskiej.

– Naród, który nie zna przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości – mówili uczniowie. – Czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? – pytali. Szkolna uroczystość była okazją do zatrzymania się na chwilę i rozważenia ważnych w historii Polski słów: Wolność, Naród, Ojczyzna.

Wolność – to niezależność, swoboda, możliwość podejmowania własnych decyzji. Naród – to przodkowie i Polacy żyjący tu i teraz. „Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga.” Uczniowie przypomnieli też jak ważnym wydarzeniem w historii kraju było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

CZYTAJ…