Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

XXV edycja EUROELEKTRY

6 marca 2023 r. Marcel Sobiesiak z kl. 4e  wziął udział w zawodach II stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej. Zawody odbywały się w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie.

Uczestnicy mieli rozwiązać pięć zadań otwartych. Chętni mogą spróbować sił, podajemy przykładowe zadanie: Moc rezystora R1 o znanaej rezystancji R1 włączonego do sieci elektrycznej o niezmiennym napięciu U wynosi P. Do rezystora R1 dołączono szeregowo rezystor o rezystancji R. Jaka powinna być wartość rezystancji R, aby przy tym samym napięciu sieci moc rezystora R1 była n razy mniejsza od mocy P (znana jest wartość n)?

To druga Olimpiada II stopnia, do której zakwalifikował się Marcel. W piątek wziął udział w Olimpiadzie Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Brawo!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektryka, technika elektryka oraz technika energetyka, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Czekamy na wyniki, a Marcelowi życzymy jak najlepszej lokaty.

EDU-ELEKTRA – Olimpiada dla tęgich głów

3 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach II stopnia Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA.

Olimpiada odbywała się w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. Do udziału w II stopniu Olimpiady zakwalifikowali się: Zuzanna Gregorowicz z kl. 3em, Szymon Bernecki i Marcel Sobiesiak z kl. 4e. Zawody nie były łatwe, przewidziane dla tzw. tęgich głów.

Uczestnicy musieli wykazać się: umiejętnością wykorzystania podstaw rachunku całkowego i różniczkowego do analizy zjawisk w układach elektrycznych, umiejętnością rozwiązywania prostych równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych, a także rozwiązywania układów tych równań i nierówności, umiejętnością wykorzystania liczb zespolonych do analizy zjawisk w układach elektrycznych, znajomością w rozszerzonym zakresie następujących zagadnień: analizy stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych, jakości energii elektrycznej, analizy przebiegów odkształconych, umiejętnością korzystania z norm i przepisów z zakresu elektryki i energetyki,  napędów przekształtnikowych, znać zagadnienia sterowania częstotliwościowego w silnikach indukcyjnych, analizy stanów awaryjnych maszyn elektrycznych, obliczenia w zakresie zabezpieczeń elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej, syntezy układów przełączających, znać tematykę transformacji energetycznej.

Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Olimpiada odbywała się w całej Polsce w 14 ośrodkach, konkurencja więc była ogromna. Czekamy na wyniki, a naszym uczestnikom życzymy jak najlepszej lokaty.

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

1 marca w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten ustanowiony został przez Sejm RP jako wyraz hołdu dla bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

W szkole

W bibliotece szkolnej nauczycielka historii Martyna Kawalec w kl. 4ep i kl. 1eo poprowadziła lekcję o Żołnierzach Niezłomnych. W bibliotece przygotowana została wystawa książek ukazującą bogate zbiory dotyczące podziemia niepodległościowego: publikacje książkowe, czasopismo Pamięć – wydawane przez IPN, filmy i audiobooki. Podczas lekcji historii w bibliotece uczniowie wysłuchali także fragmentu audiobooka: Pamiętnik kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”.

Wszystkich zapraszamy do obejrzenia wystawy, która będzie dostępna w bibliotece do końca tygodnia.

W mieście

Przedstawiciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w łęczyńskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w parafii św. Barbary. Następnie uczestnicy przeszli w pochodzie na Plac Powstań Narodowych, gdzie odczytany został Apel Poległych i modlitwa za bohaterów. Następnie na pamiątkowej płycie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.