Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii, sfinansowane przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny

Przyszłością światowej energetyki są odnawialne źródła energii. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej biorąc pod uwagę zmieniającą się strukturę źródeł energii od dwóch lat kształci w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Realizując naukę w tym zawodzie szkoła pragnie przyczyniać się do budowania społeczeństwa świadomego zagrożeń środowiskowych, które w sposób aktywny ma szansę przeciwdziałać szkodliwym zmianom.

Stworzenie odpowiednich warunków do kształcenia specjalistów z branży OZE stało się możliwe dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Otrzymana przez szkołę darowizna pozwoli na sfinansowanie stanowiska dydaktyczno-egzaminacyjnego oraz specjalistycznego sprzętu.

Stanowisko, oprócz zajęć lekcyjnych, wykorzystywane będzie podczas konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej pragnie je w przyszłości organizować przy współpracy z Powiatem Łęczyńskim i otoczeniem gospodarczym.

Wdzięczni za wielki dar wolności

20 września w 82. rocznicę bitwy o most lubelski w Łęcznej odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterką walkę mieszkańców miasta. – Dziś wspólnie chylimy czoła przed walczącymi polskimi żołnierzami jak również cywilnymi ofiarami walk niepodległościowych – mówił Burmistrz Łęcznej.

W uroczystych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół i przedszkoli. Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej: Mateusz Stec i Kuba Mamcarz zaciągnęli honorową wartę przy pomniku ku czci łęczyńskich bohaterów września.

Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski przywołał pamięć bohaterów, przedstawiając rys historyczny tragicznych wydarzeń września 1939 roku. – Była to jedna z tych walk kampanii wrześniowej, która pokazała niezwykłą waleczność polskich żołnierzy, ale również cywilne poświęcenie mieszkańców Łęcznej – mówił. – Bitwa o most lubelski rozpoczęła się nad Wieprzem 20 września 1939 r. o godz. 11. To wówczas łęcznianie wsparli 100. osobowy oddział polskiego wojska, z którym wspólnie stoczyli zwycięski bój z hitlerowskim najeźdźcą. Tego dnia po silnym ostrzale pozycji niemieckich z trzech ciężkich karabinów maszynowych Polacy ruszyli do ataku. Pokonali Niemców zabijając 11 z nich, kilkunastu raniąc, a ponad 60 biorąc do niewoli. Wśród Polaków w bitwie poległo 5 żołnierzy: dowódca kpt. Stefan Żabicki i ppor. Eugeniusz Zabłocki oraz trzech szeregowców. Przez kilka dni nasze miasto żyło udaną kontrofensywą oraz widokiem Niemców wziętych do niewoli, niestety okupant nie zapomniał o pomocy udzielonej polskim żołnierzom przez mieszkańców Łęcznej. Wyrokiem ówczesnego niemieckiego sądu specjalnego 5 osób skazano na karę śmierci, innych zamęczono na Lubelskim Zamku lub osadzono w obozach koncentracyjnych.

– Jesteśmy im wdzięczni za wielki dar wolności, z którego dzisiaj możemy korzystać, uczyńmy wszystko, aby pamięć historyczną i wartości, o które walczyli nasi przodkowie przekazać innym pokoleniom. To na nas spoczywa odpowiedzialność pielęgnowania pamięci – apelował. Burmistrz przypomniał, że na pamiątkę tamtych wydarzeń Rada Miejsca w Łęcznej w 2009 r. nadała rondu, w sąsiedztwie którego odbywały się uroczystości, imię Łęczyńskich Bohaterów Września.

W intencji obrońców oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny została odmówiona modlitwa, którą poprowadził ks. Zdzisław Burza, kapłan z parafii św. Barbary w Łęcznej. – 82 lata temu mieszkańcy Łęcznej złożyli na ołtarzu Ojczyzny swoje życie, broniąc swojej ziemi – mówił. – Nie bali się represji, poświęcili swe życie, abyśmy mogli tutaj na wolnej ziemi gromadzić się. Obowiązkiem każdego Polaka jest bronić tego, co nasze. Obyśmy umieli bronić Ojczyzny, wpatrzeni w tych bohaterów, którzy już odeszli. Niech ta pamięć zostanie w naszych sercach, a szczególnie w młodym pokoleniu. Pamiętajcie – nawoływał kapłan. – Jeśli wy nie staniecie w obronie Ojczyzny to nikt za nas tego nie zrobi, nikt obcy. Brońmy tej ziemi, a za tych, którzy odeszli pamiętajmy w naszej modlitwie.

Następnie odczytany został Apel Poległych, po którym przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli złożyli przed pomnikiem wiązanki oraz zapalili znicze. Wśród nich była również delegacja Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z uczniem Bartoszem Kędzią. Fotoreportaż zdjęciowy z uroczystości przygotował Paweł Orzechowski.

Do pamiątkowego zdjęcia stanęli także absolwenci ZSG, grający obecnie w Orkiestrze Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Galeria

Uwaga! Wzrost liczby zakażeń

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem liczby zakażeń wśród dzieci, uczniów oraz pracowników placówek oświatowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej przypomina o konieczności przestrzegania reżymu sanitarnego w placówkach oraz  środkach transportu dowożących dzieci i młodzież zgodnie w wytycznymi MEiN, MZ i GiS.

Jednocześnie przypominamy o konieczności pozostawania w stałym kontakcie z Inspekcją Sanitarną w Łęcznej w celu niezwłocznego udostępnienia danych w przypadku wystąpienia potwierdzonego zakażenia u ucznia bądź pracownika placówki.