Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Listopad jest szczególnym czasem kiedy wspominamy tych, którzy odeszli do wieczności.

Społeczność Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej pamiętała o modlitwie i zapaleniu lampki na grobie niedawno zmarłego wieloletniego przyjaciela szkoły – malarza i emerytowanego górnika śp. Walentego Bąbelewskiego (+ 12 października 2020 r.). Pan Walenty pochowany został na cmentarzu komunalnym w Łęcznej. Pracownicy szkoły górniczej odwiedzili także miejsca pochówku pierwszych górników, którzy zginęli 22 października 1980 r. w Nadrybiu. Byli to Ernest Jegor (lat 36) i Marian Janda (lat 27). Ich groby znajdują się na nowej części cmentarza parafialnego w Łęcznej.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku ze względów bezpieczeństwa nie organizowano w szkole uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor ZSG Arkadiusz Marucha wręczył nagrody dyrektora szkoły siedmiu pracownikom, otrzymali je: Leszek Kolanowski – nauczyciel geografii, Piotr Gałat – nauczyciel wychowania fizycznego, Sylwia Osoba – nauczycielka przedmiotów zawodowych elektrycznych oraz Barbara Kwiecień, Grzegorz Mikołajczyk, Jerzy Rychlewski, Lila Sas – pracownicy niepedagogiczni.

Dziękując za dotychczasową pracę dyrektor złożył wszystkim pracownikom szkoły wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności.

W tym roku nagrody Starosty Łęczyńskiego otrzymali: Maria Jarmuł-Snopek – wicedyrektor oraz Arkadiusz Marucha, dyrektor ZSG.